Φίλτρο ντους - Χρώμιο
Φίλτρο ντους - Χρώμιο
Φίλτρο ντους - Χρώμιο
Φίλτρο ντους - Χρώμιο
Φίλτρο ντους - Χρώμιο
Φίλτρο ντους - Χρώμιο
Φίλτρο ντους - Χρώμιο
Φίλτρο ντους - Χρώμιο
Φίλτρο ντους - Χρώμιο
Φίλτρο ντους - Χρώμιο
Φίλτρο ντους - Χρώμιο
Φίλτρο ντους - Χρώμιο
Φίλτρο ντους - Χρώμιο
Flag

Φίλτρο ντους - Χρώμιο

4.6
Rated 4.6 out of 5 stars
52 Reviews
Κανονική τιμή €49,95
Free shipping SHIPS SAME OR NEXT DAY
Money back guarantee 90 DAY RETURNS
 • Helps purify shower water to be gentler on your hair, skin, and nails
 • Filtered with a high concentration of 86% KDF-55 (recognized for its water-cleansing properties, AKA clean water’s BFF) that works with Calcium Sulfite to help reduce chlorine & impurities
 • Doesn’t compromise your shower’s existing water pressure**, so you can still enjoy your washtime ritual 
 • Designed to attach to most standard US ½” (1.27cm) shower pipe threads for use with fixed, rain, and handheld shower heads.*
  *For non US customers this may require an adapter. 
 • Helps neutralize odors & balance water pH levels*, which may support healthier hair & skin
 • Transforms your shower into the ultimate spa-like experience
 • Easy-to-install, twist-on design with hassle-free filter cartridge replacement (no need to call the plumber!) 
 • Includes everything you need for installation: one filter, one filter cartridge, wrench & plumber’s tape 
 • For safe & secure installation, ensure your shower head has a weight capacity of 15 lbs.

*Results may vary depending on the concentration of contaminants and the specific water conditions

**Subject to variations in starting water pressure

STEP 1. Twist off your shower head to remove it from the shower pipe.

STEP 2. Wrap the included plumber’s tape around your shower pipe threads, then install the Shower Filter by twisting it onto the shower pipe. Use the wrench we’ve provided for extra elbow grease!

STEP 3. Re-attach your shower head by securely twisting it onto the end of the Shower Filter.

STEP 4. Once re-attached, run the water for at least a minute to activate your new filter & flush out any air bubbles for a seamless flow.

Pro tip: To maintain your elevated shower experience, change the filter cartridge every 3 months.*

*Capacity may vary with local water conditions

Our Shower Filter is designed to attach to most standard ½” shower pipe threads for use with fixed, rain, and handheld shower heads. 

Frequently Bought Together

Total price:
Φίλτρο ντους - Χρώμιο €49,95
The Shower Filter Refill Cartridge €24,95

4 Reasons Why Millions of Women Are Switching to Kitsch’s Shower Filter

1. easy installation

No need to call the plumber. We’ve included everything you need to install your filter. In just a few simple steps, you’ll upgrade your shower for a clean start to your routine. When it’s time to change the filter, just pop out the old one, slide in the new filter cartridge, and you’ll be good to go.

2. instant purification

Immediately feel the difference as it filters your shower water with a high concentration of KDF-55 and Calcium Sulfite. Together, these help remove chlorine & impurities and balance the water’s pH levels* without compromising water pressure**

3. healthier hair & skin

Designed to turn your shower into a spa-like experience by infusing the water with good-for-you minerals that are gentler on your hair and skin.

4. save on self-care

The beauty of our new Shower Filter? We designed it to be compatible with most shower head types—like fixed, rain, and handheld—so you can use it with the shower head you already have.

4.6
Rated 4.6 out of 5 stars
Based on 52 reviews
Ease of InstallRated 2.2 on a scale of 1 to 5
88%would recommend these products
Customer-uploaded media carousel. Press left and right arrows to navigate. Press space or enter to open more details.
Slide 1 selected
52 reviews
 • SL
  Sabine L.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  After using this... My hair feels softer
  Rated 5 out of 5 stars
  2 days ago
  Love the filter

  Love it. Making my hair smooth

  Ease of InstallRated 5.0 on a scale of 1 to 5
 • D
  D
  Verified Buyer
  I recommend this product
  After using this... My hair feels healthier, My skin feels healthier
  Rated 5 out of 5 stars
  5 days ago
  Great!

  My hair feels amazing!

  Ease of InstallRated 1.0 on a scale of 1 to 5
 • R
  RW
  I recommend this product
  After using this... My hair feels healthier, My skin feels healthier, My hair feels softer, My hair texture improved
  Rated 5 out of 5 stars
  1 week ago
  One week in and it is amazing

  It arrived super-fast and was really easy to fit. No effort at all. I immediately felt my hair was softer and it seems to be improving with every wash. My skin also feels less dry. I live in London and the water is very hard (I moved from Sydney where the water is nicer to skin and hair) and have struggled with needing much more product in my hair to take away the dryness but now I am back to a minimal hair prep time! I definitely recommend for anyone living with hard/heavily treated water.

  Ease of InstallRated 1.0 on a scale of 1 to 5
 • RC
  Roxanne C.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  After using this... My hair texture improved, My skin feels healthier
  Rated 5 out of 5 stars
  1 week ago
  My Pink Shower Filter

  I love the feeling of soft water and my wavy hair is more manageable now.

  Ease of InstallRated 3.0 on a scale of 1 to 5
 • KM
  Karen M.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  After using this... My hair feels healthier, My hair feels softer, My skin feels healthier
  Rated 5 out of 5 stars
  1 week ago
  Shower filter

  I love it, my hair is so soft now.

  Ease of InstallRated 1.0 on a scale of 1 to 5
 • JO
  Juan O.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  After using this... My skin is less irritated
  Rated 5 out of 5 stars
  1 week ago
  Piece of art

  That is a nice and quality filter for have a good bath

  Ease of InstallRated 1.0 on a scale of 1 to 5
 • GC Profile picture for Gladys C.facebook logo
  Gladys C.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  After using this... My hair feels healthier, My skin feels healthier, My hair feels softer, My skin is less irritated, My hair texture improved
  Rated 5 out of 5 stars
  1 week ago
  110% approved

  Love it 110% easy to install actually my daughter did it and she is not good at putting anything together. My Skin felt great after the first shower. I recommend it 110%

  Ease of InstallRated 5.0 on a scale of 1 to 5
 • LC
  Lexi C.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  After using this... My hair feels healthier, My hair texture improved, My hair feels softer
  Rated 5 out of 5 stars
  1 week ago
  Amazing!

  My hair is SO much softer, silkier, easier to manage ugh I absolutely love this shower filter I wish I'd gotten it sooner!

  Ease of InstallRated 1.0 on a scale of 1 to 5
 • L
  Laurie
  Verified Buyer
  I recommend this product
  After using this... My hair feels healthier, My hair texture improved
  Rated 5 out of 5 stars
  2 weeks ago
  Great product

  Super easy to install. Ordering another for my 2nd bathroom

  Ease of InstallRated 1.0 on a scale of 1 to 5
 • L
  Laurie
  Verified Buyer
  I recommend this product
  After using this... My hair feels healthier, My hair texture improved
  Rated 5 out of 5 stars
  2 weeks ago
  Love this!

  I’ve noticed a huge difference in my water

  Ease of InstallRated 1.0 on a scale of 1 to 5
Reviews LoadedReviews Added

Frequently Asked Questions

 • STEP 1: Twist off shower head to remove from shower pipe.
  STEP 2: Wrap included tape around shower pipe, then install Shower Filter by twisting it onto shower pipe. Use the wrench we’ve provided for extra elbow grease!
  STEP 3. Re-attach shower head by securely twisting onto end of Shower Filter.
  STEP 4: Run water for at least a minute to activate the filter & flush out air bubbles for a seamless flow.
  Pro tip: To maintain your elevated shower experience, change filter cartridges every 3 months.*

 • You can tell if you have hard water simply by washing your hands. If you have hard water, there would be a residue left on your hands after washing with soap. Residuum occurs because the soap reacts with the calcium to form a slimy film known as soap scum

 • From your very first shower, our filter gets to work removing impurities, chlorine, and other contaminants so you can see and feel the improvements in your hair, skin, and whole-body wellness. Results may varies but you may start to notice all-over beauty benefits, like your skin clearing up, less scalp irritation, and more hydrated hair.

 • Yes - designed to attach to most standard US ½” (1.27cm) shower pipe threads for use with fixed, rain, and handheld shower heads.*
  * For non US customers this may require an adapter.

 • We recommend changing the filter every 3 months. If you want to keep up with the effortless beauty benefits you’ve been seeing, like calmer skin, a soothed scalp, and healthier hair, then swapping out your filter every 3 months* is key.

 • No, we’ve designed the shower filter to have no impact on your current water pressure.

 • We recommend changing the filter every 3 months. If you want to keep up with the effortless beauty benefits you’ve been seeing, like calmer skin, a soothed scalp, and healthier hair, then swapping out your filter every 3 months* is key.

 • The shower filter weighs 12 ounces

 • You may use the Kitsch Shower filter as long as your shower head that has standard 1/2in thread type*
  * For non US customers this may require an adapter.

 • The shower head that will be used should have a maximum weight capacity of 15 lbs

Our Story

Founded by Wisconsin native Cassandra Thurswell at the age of 25, Kitsch is a global beauty powerhouse built on positivity and pure hard work. The brand supports its growing community with easy, elevated beauty solutions that are totally reliable, truly special, and made as sustainably as possible. Beginning in 2010 with a business plan no longer than a paragraph, Kitsch now supplies a full range of beauty favorites in over 20,000 retail locations worldwide. A prominent entrepreneur featured in Forbes and Inc., Cassandra continues to create elevated, sustainable beauty solutions for every moment of the day.