Adatvédelmi szabályzat/ Felhasználási feltételek

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a Kitsch weboldalán, és köszönjük, hogy meglátogatta. Kérjük, hogy tekintse át az alábbi alapvető feltételeket, amelyek az oldal használatát és az oldalunkon található termékek vásárlását szabályozzák. A Kitsch weboldalának használatával Ön elfogadja, hogy ezeket a feltételeket követi és magára nézve kötelezőnek tekinti. Ezek a feltételek időről időre módosíthatók, és a weboldal használata az ilyen módosításokat követően megerősíti, hogy Ön elfogadja a módosított feltételek követését és betartását.

Tartalom

A Kitsch weboldalán található összes tartalom, beleértve a termékképeket, védjegyeket, illusztrációkat, formaterveket, ikonokat, fényképeket, művészeti alkotásokat, képeket és bármilyen video- és/vagy hanganyagot, a Kitsch, LLC ("Kitsch") kizárólagos tulajdonában és ellenőrzése alatt álló szerzői jogok, védjegyek és egyéb szellemi tulajdonjogok. A Kitsch weboldalának tartalma a webhely látogatói által használt személyes, nem kereskedelmi célú (az Ön által a webhelyünkről történő vásárlásokon kívül) használatra szolgál. A Kitsch előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem másolhatja, nem reprodukálhatja, nem teheti közzé, nem továbbíthatja és nem használhatja más módon a webhelyen található, szerzői joggal vagy védjegyoltalommal védett anyagokat. Ez magában foglalja a Kitsch védjegyeinek használatát metatagekben, rejtett szövegben vagy más módon történő felhasználását a védjegyek keresőmotorok általi magasabb helyezés elérése céljából. A Kitsch fenntartja az ezen az oldalon ábrázolt szerzői jogok és védjegyek, kereskedelmi nevek, márkanevek és védjegyek minden jogát.

Marketingkommunikáció

Azzal, hogy feliratkozik az e-mail, sms és Facebook értesítésekre, Ön beleegyezik abba, hogy a KITSCH-től rendszeresen ismétlődő, automatizált marketingüzeneteket kapjon a feliratkozáskor megadott mobilszámon. A hozzájárulás nem feltétele semmilyen vásárlásnak. Az üzenet- és adatátviteli díjak érvényesek lehetnek.

Jogi nyilatkozat

A Kitsch weboldalát, annak tartalmát és a kapcsolódó szolgáltatásokat a Kitsch "ahogy van" és "ahogy elérhető" alapon nyújtja. A Kitsch nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát vagy szavatosságot a weboldal működésére, a weboldalon található információkra, tartalomra, anyagokra vagy termékekre, illetve a hozzá kapcsolódó szolgáltatások működésére vonatkozóan. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben a Kitsch kizár minden hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, a jogcímre, a forgalomképességre és a meghatározott célra való alkalmasságra, a szakszerűségre, az alkalmasságra, a rendelkezésre állásra, a pontosságra, a megbízhatóságra, a tartalom teljességére vagy időszerűségére, illetve a jogsértésmentességre vonatkozó hallgatólagos garanciákat, valamint az üzletmenetből vagy a kereskedelmi szokásokból eredő garanciákat. Továbbá a Kitsch nem vállal garanciát arra, hogy a webhelye és/vagy annak tartalma pontos, teljes, megbízható, aktuális vagy hibamentes, illetve hogy az ezen a webhelyen található bármely közlés megfelel az egyes termékekkel kapcsolatos információk közzétételére vonatkozó kormányzati előírásoknak. A Kitsch nem vállal felelősséget az árképzéssel, szöveggel, fényképekkel vagy az oldal bármely más tartalmával kapcsolatos tipográfiai hibákért vagy kihagyásokért.

A Kitsch weboldal használatával Ön tudomásul veszi, hogy az oldal használata, beleértve az oldal által terjesztett, letölthető vagy az oldalról vagy az oldalon keresztül elérhető bármely és minden kapcsolódó tartalom, adat vagy szoftver, valamint a kapcsolódó szolgáltatások használatát, kizárólag az Ön saját felelősségére történik. A Kitsch nem szavatolja és nem garantálja, hogy a webhelye, szerverei vagy a Kitsch által vagy nevében küldött e-mailek vírusoktól, férgektől vagy más káros összetevőktől mentesek. Továbbá a Kitsch nem garantálja az oldal folyamatos, megszakítás- és hibamentes működését, sem azt, hogy az Ön és a Kitsch, illetve az Ön és az oldal bármely más felhasználója közötti kommunikáció biztonságban lesz a harmadik felek hozzáférésétől vagy zavarásától.

A Kitsch nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely az oldal vagy a kapcsolódó szolgáltatások használatából vagy használatának lehetetlenségéből ered, vagy más módon kapcsolódik ahhoz, beleértve, de nem kizárólagosan a közvetlen, közvetett, véletlenszerű, büntető jellegű és következményes károkat, még akkor sem, ha a Kitsch-t tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, vagy tudnia kellett volna róla. A fentiek korlátozása nélkül, a Kitsch nem vállal felelősséget az Ön számítógépében, távközlési berendezésében vagy egyéb tulajdonában keletkezett károkért, amelyeket a webhelyhez való hozzáférés vagy annak használata, illetve a webhelyről való bármilyen anyag letöltése okozott vagy abból ered, illetve a Kitsch számítógépein és/vagy szerverein tárolt személyes adatainak harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférése és felhasználása miatt keletkezett károkért. A Kitsch, annak anyavállalata, leányvállalatai vagy kapcsolt vállalkozásai összesített felelőssége - függetlenül attól, hogy szerződés, garancia, deliktum (beleértve, de nem kizárólagosan a gondatlanságot), termékfelelősség, szigorú felelősség vagy más elmélet alapján -, amely a Kitsch weboldalának használatából ered vagy azzal kapcsolatban áll, semmilyen esetben sem haladhatja meg a $25, vagy az Ön által a Kitsch-nek kifizetett teljes összeg közül a kisebbik összeget.

Bizonyos állami vagy helyi törvények nem teszik lehetővé a hallgatólagos garanciák korlátozását, illetve bizonyos károk kizárását vagy korlátozását. Ha ezek a törvények vonatkoznak Önre, előfordulhat, hogy a fenti kizárások, kizárások vagy korlátozások egy része vagy egésze nem vonatkozik Önre, és további jogai lehetnek.

Megjegyzések, visszajelzések és egyéb beadványok
A Kitsch örömmel fogadja a weboldalával, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételeit és visszajelzéseit. Nem fogad el azonban bizalmas vagy védett információkat. Ennek megfelelően minden észrevétel, visszajelzés, ötlet, javaslat, anyag, információ és egyéb beadvány, amelyet a Kitsch weboldalán keresztül vagy más módon a Kitsch részére közzétesznek, benyújtanak vagy felajánlanak (együttesen "észrevételek"), nem bizalmas, és a Kitsch tulajdonába kerül és marad. A Megjegyzések közzététele, benyújtása vagy felajánlása a Megjegyzésekkel kapcsolatos minden jog, jogcím, érdek és goodwill átruházását jelenti a Kitsch-re, bármilyen ellenszolgáltatás fizetése nélkül. Az Ön által benyújtott Hozzászólások nem sérthetik harmadik felek jogait, és nem tartalmazhatnak rágalmazó, sértő, obszcén vagy más módon törvénytelen anyagokat.

Más weboldalakra és szolgáltatásokra mutató hivatkozások

A Kitsch webhelye tartalmazhat harmadik felek által fenntartott más internetes webhelyekre mutató linkeket ("Kapcsolódó webhelyek"). A Kitsch kizárólag kényelmi céllal bocsátja az Ön rendelkezésére a Kapcsolódó oldalakat, és a Kapcsolódó oldalak beillesztése nem jelenti azt, hogy a Kitsch jóváhagyja a Kapcsolódó oldalakat. Ön saját felelősségére lép be a Kapcsolódó oldalakra, és azok elérésével Ön elhagyja a Kitsch webhelyét. A hivatkozott oldalak nem állnak a Kitsch ellenőrzése alatt, és a Kitsch nem felelős a hivatkozott oldalak tartalmáért.

Irányadó jog

Ezt a Kitsch weboldalt a Kitsch, LLC irányítja és működteti a Los Angelesben, Kaliforniában található székhelyén. Ezeket a felhasználási feltételeket Kalifornia állam törvényei szerint kell értelmezni, tekintet nélkül a kollíziós jogi rendelkezésekre. A jelen felhasználási feltételekből eredő bármely jogvita a kaliforniai Los Angeles megyében található állami vagy szövetségi bíróság kizárólagos joghatósága alá tartozik.

ADATVÉDELMI POLITIKA

1. szakasz. Adatvédelmi nyilatkozat

A Kitsch nagyra értékeli, hogy Ön mennyire nagyra értékeli az adatvédelmét. Ezért dolgoztuk ki ezt az Adatvédelmi szabályzatot: hogy leírjuk, milyen típusú információkat gyűjthetünk Öntől, hogyan használhatjuk fel ezeket az információkat, hogyan tároljuk azokat, és milyen lépéseket teszünk azok védelme érdekében, milyen körülmények között adhatjuk ki vagy továbbíthatjuk azokat, és milyen választási lehetőségei vannak az Ön által megadott információk benyújtásával és fenntartásával kapcsolatban. Javasoljuk, hogy olvassa el ezt az Adatvédelmi szabályzatot, és ismerje meg adatvédelmi gyakorlatunkat. A MyKitsch.com (a "Webhely") meglátogatásával Ön beleegyezik a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt gyakorlatba. Ez az Adatvédelmi szabályzat változhat. Ha az Adatvédelmi szabályzatot lényeges módon megváltoztatjuk, a frissített Adatvédelmi szabályzat mellett értesítést teszünk közzé a Webhelyen. Ha Ön visszatérő vagy rendszeres felhasználója a Webhelynek, javasoljuk, hogy tekintse át az Adatvédelmi szabályzatot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ismeri annak aktuális feltételeit. A "Kitsch", "mi" és "minket" kifejezések a KITSCH, LLC.

2. szakasz. Az általunk gyűjtött információk és felhasználásuk módja

Az információgyűjtés elsődleges célja, hogy Szolgáltatásainkat nyújtsuk és javítsuk, hogy adminisztráljuk a Szolgáltatások Ön általi használatát (beleértve a Fiókját, ha Ön Fiók-tulajdonos), és hogy lehetővé tegyük, hogy élvezhesse és könnyen navigálhasson Szolgáltatásainkat. Az általunk (közvetlenül Öntől vagy harmadik féltől származó forrásokból) gyűjtött Személyes adatok típusai és adatvédelmi gyakorlatunk a KITSCH-csel fennálló kapcsolat jellegétől és az alkalmazandó jogszabályok követelményeitől függ. A KITSCH többek között a következő módon gyűjthet személyes adatokat:

  • Személyes adatokat közvetlenül a KITSCH-nak adhat meg a Szolgáltatásokkal való interakció, online vásárlások, felmérésekben való részvétel, események, például nyereményjátékok során, valamint Szolgáltatások vagy információk kérése révén.
  • A Szolgáltatásokban való navigálás során bizonyos passzív információk is gyűjthetők az Ön látogatásáról, többek között az alábbiakban ismertetett cookie-k és hasonló technológiák segítségével.

Információ megosztása

Személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt módon osztjuk meg harmadik felekkel. Személyes adatokat megoszthatunk bizonyos harmadik felekkel, akik a nevünkben szolgáltatásokat végeznek. A nyújtott szolgáltatások közé tartozhatnak: a weboldal üzemeltetése, a weboldal tárhelye, az Ön által kért termékek és szolgáltatások nyújtása, az Ön által kért fizetések engedélyezése és feldolgozása, a termékek teljesítése, csalás elleni védelem és hitelkockázat csökkentése, a termékek testreszabása, bizonyos típusú hirdetések kiszolgálása az Ön számára, marketing- és promóciós anyagok terjesztése (beleértve a közvetlen postai marketinget), Szolgáltatóinkkal. Megoszthatjuk az Ön adatait olyan harmadik felekkel, akik a nevünkben szolgáltatásokat végeznek. Ilyenek lehetnek például a harmadik fél áruszállítók, a termékeinkhez kapcsolódó rendelésteljesítési és csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók vagy a fizetési feldolgozók. Ide tartozhatnak továbbá olyan vállalatok is, amelyek a nevünkben e-maileket küldenek, feldolgozzák a magazinunkra történő előfizetéseket, marketing segítséget, adatelemzést vagy keresési eredményeket biztosítanak. Nem hatalmazzuk fel ezeket a szolgáltatókat személyes adatainak felhasználására vagy nyilvánosságra hozatalára, kivéve, ha az a nevünkben végzett szolgáltatások elvégzéséhez vagy a jogi követelményeknek való megfeleléshez szükséges.

A tőlünk érkező e-mailes marketingközleményekről lemondhat, ha használja az e-mailjeinkben található "leiratkozás" linket, vagy írjon nekünk a kitsch@mykitsch e-mail címre. Ha le szeretne mondani a fizikai postai küldeményekről és a telefonos kommunikációról, vagy ha fel szeretné venni nevét a "nem osztjuk meg" listára, küldjön nekünk e-mailt a fenti címre, vagy hívjon minket a 424-240-5551-es telefonszámon. Biztosítani fogjuk, hogy az Ön nevét a lehető leghamarabb eltávolítjuk a listánkról (és a harmadik felekkel esetleg megosztott listáról), miután megkaptuk a kérését. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy még a kérelme feldolgozása után is előfordulhat, hogy egy ideig megőrizzük az Önre vonatkozó maradék információkat adatbázisunk biztonsági és/vagy archiválási másolataiban.

Személyes adatok

Amikor Ön feliratkozik levelezőlistánkra, fiókot hoz létre, vagy vásárol a weboldalunkon keresztül, az Ön személyes adatait összegyűjtjük és tároljuk. Az általunk gyűjtött alapvető személyes adatok közé tartozik többek között az Ön teljes neve, számlázási címe, szállítási címe, telefonszáma és e-mail címe.

Shopify

Áruházunkat a Shopify, Inc. Ők biztosítják számunkra azt az online e-kereskedelmi platformot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy eladjuk Önnek termékeinket és szolgáltatásainkat. Az Ön adatait a Shopify adattárolója, adatbázisai és az általános Shopify alkalmazás tárolja. Az Ön adatait egy biztonságos, tűzfal mögötti szerveren tárolják.

Fizetések. Ha közvetlen fizetési átjárót választ a KITSCH-vásárlás befejezéséhez, akkor a Shopify tárolja a hitelkártyaadatait. Az adatokat a Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) által titkosítják. Az Ön vásárlási tranzakciós adatait csak addig tároljuk, amíg a vásárlási tranzakció befejezéséhez szükséges. A tranzakció befejezése után az Ön tranzakciós adatai törlődnek. Minden közvetlen fizetési átjáró betartja a PCI-DSS által meghatározott szabványokat, amelyeket a PCI Security Standard Council irányít, amely olyan márkák közös erőfeszítése, mint a Visa, MasterCard, American Express és Discover. A PCI-DSS követelményei segítenek biztosítani a hitelkártyaadatok biztonságos kezelését áruházunk és annak szolgáltatói által. További betekintésért érdemes elolvasni a Shopify szolgáltatási feltételeit vagy adatvédelmi nyilatkozatát is.

Nem azonosító információk

A nem azonosító információk az Ön személyes adatainak olyan önálló részei, amelyek önmagukban nem kapcsolhatók Önhöz, például az irányítószám vagy az állam. A Kitsch a nem azonosító információkat statisztikai mérésekhez használja, hogy végső soron javítsa az Ön weboldalunkon szerzett tapasztalatait. A nem azonosító adatait összekapcsolhatjuk az Ön személyes adataival, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, például egy termék kiszállítása vagy az Ön kérdéseire való válaszadás céljából.

Naplóadatok

Amikor meglátogatja a MyKitsch.com webhelyet, szervereink automatikusan rögzítik és tárolják azokat az információkat, amelyeket a böngészője minden egyes meglátogatott webhelyre küld. Ezeket az információkat naplóadatoknak nevezzük. A naplóadatok többek között tartalmazhatják az Ön IP-címét (Internet Protocol), a böngésző típusát, a MyKitsch.com látogatása előtt meglátogatott webcímet, a keresési információkat, a meglátogatott MyKitsch.com oldalakat és az egyes oldalakon eltöltött idő hosszát. Ezeket az információkat azért gyűjtjük, hogy elemezzük és optimalizáljuk oldalunkat, hogy a lehető legnagyobb funkcionalitást nyújthassuk Önnek.

A sütik használata

Amikor meglátogatja oldalunkat, a Kitsch egy "sütit" helyez el az Ön böngészőrendszerében. A "cookie" egy olyan adat, amelyet a böngészőrendszerébe küldünk, hogy optimalizált élményt nyújtson az oldalunkon. Az Ön böngészőjében lévő állandó és munkamenet sütik lehetővé teszik számunkra, hogy emlékezzünk az Ön bejelentkezési adataira és kosárelemekre, amikor visszatér az oldalunkra. Ezen cookie-k egy része törlődik, amikor bezárja a böngészőjét vagy kijelentkezik a MyKitsch.com-on lévő fiókjából. Javasoljuk, hogy engedélyezzük a sütik használatát, hogy a lehető legjobb online élményt nyújthassuk, azonban, ha privát módon, a sütik használata nélkül szeretne böngészni, akkor utasíthatja böngészőjét erre.

Az alábbiakban felsoroljuk az általunk használt sütiket. Azért soroltuk fel őket itt, hogy Ön eldönthesse, hogy le akarja-e tiltani a cookie-k használatát vagy sem.

_session_id, egyedi token, sessional, Lehetővé teszi a Shopify számára, hogy információkat tároljon a munkamenetéről (referrer, céloldal stb.).

_shopify_visit, nem tárol adatot, Az utolsó látogatástól számított 30 percig állandósul. Weboldalunk szolgáltatójának belső statisztikakövetője használja a látogatások számának rögzítésére.

_shopify_uniq, nincs tárolt adat, a következő nap éjfélkor jár le (a látogatóhoz képest). Számolja az egy vásárló által az áruházban tett látogatások számát.

Cart, egyedi token, 2 hétig tartósan fennmarad. A kosár tartalmára vonatkozó információkat tárolja.

_secure_session_id, egyedi token, időszakos.

storefront_disgest, egyedi token, határozatlan idejű, ha a boltnak van jelszava, ez alapján állapítja meg, hogy az aktuális látogatónak van-e hozzáférése.

PREF, nagyon rövid ideig állandósul, a Google állítja be, és nyomon követi, hogy ki és honnan látogatja az áruházat.

TRS:

Egyedi, 24 számjegyű azonosító (ID) a partnerségek nyomon követéséhez. Ez a süti az ügyfél böngészőjében tárolódik, és azonosítja az érintési pont adatait tartalmazó adatbázisrekordokat.

TRSCJ:

A partnerségek nyomon követéséhez szükséges kezdetleges érintési pontadatokat tartalmazó tartalék süti. Ez a süti tartalmazza az összes érintési pont adatát titkosítva az ügyfél böngészőjében.

trs_db_optout:

A nyomon követés lemondása linkre kattintva egy speciális cookie íródik, amely kikapcsolja a nyomon követést a végberendezés aktuális webböngészőjében. A nyomon követés azonban újra aktiválódik, amint törli a nyomon követés lemondó cookie-t.

E-mailek

A Kitsch az Ön e-mail címét gyűjti a szükséges tranzakciót visszaigazoló értesítések küldéséhez. Ön is feliratkozhat a Kitsch levelezési listájára. Ennek során az Ön e-mail címét arra fogjuk használni, hogy promóciós vagy marketing anyagokat küldjünk az új termékek, események, szolgáltatások és egyéb érdekes dolgok bevezetésével kapcsolatban.

3. szakasz. Információmegosztás

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az eseteket, amikor az Ön személyes adatait megoszthatjuk.

Harmadik fél szolgáltatók

A Kitsch időnként harmadik fél szolgáltatókat vesz igénybe, hogy segítsenek nekünk a webhelyünk fejlesztésében, üzleti műveleteink támogatásában és marketingkampányainkban. Ezek a szolgáltatások magukban foglalhatják a weboldal karbantartását, az adatbázis-kezelést, a weboldal-analitikát vagy a fizetésfeldolgozó feleket, a célzott hirdetést és a partnerségi marketinget. Általában ezek az általunk igénybe vett harmadik fél szolgáltatók csak olyan mértékben gyűjtik, használják és teszik közzé az Ön adatait, amennyire az a számunkra nyújtott szolgáltatások elvégzéséhez szükséges.

Egyes harmadik fél szolgáltatók, például a fizetési átjárók és egyéb fizetési tranzakciókat feldolgozó cégek azonban saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek azon információk tekintetében, amelyeket az Ön vásárlással kapcsolatos tranzakciói során meg kell adnunk nekik. Ezen szolgáltatók esetében javasoljuk, hogy olvassa el adatvédelmi szabályzatukat, hogy megértse, milyen módon kezelik személyes adatait ezek a szolgáltatók.

Különösen ne feledje, hogy egyes szolgáltatók székhelye vagy létesítményei az Önétől vagy tőlünk eltérő joghatóságban találhatók. Ha tehát úgy dönt, hogy olyan tranzakciót hajt végre, amely egy harmadik fél szolgáltató szolgáltatásait veszi igénybe, akkor az Ön adataira azon joghatóság(ok) törvényei vonatkozhatnak, ahol az adott szolgáltató vagy annak létesítményei találhatók. Például, ha Ön Kanadában tartózkodik, és a tranzakciót egy, az Egyesült Államokban található fizetési átjáró dolgozza fel, akkor a tranzakció lebonyolításához használt személyes adatai az Egyesült Államok jogszabályai, köztük a Patriot Act értelmében nyilvánosságra hozhatók.

Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, bejelentkezik, regisztrál, vagy megnyit egy e-mailt, online adatszolgáltató partnereink vagy eladóink cookie-kat, reklámjelzőket és hasonló technológiákat használhatnak arra, hogy ezeket a tevékenységeket összekapcsolják az ő vagy mások birtokában lévő, Önről szóló információkkal, beleértve az Ön e-mail címét is. Mi (vagy a nevünkben eljáró szolgáltatók) ezután ezekre az e-mail címekre küldhetünk kommunikációt és marketinget. A https://app.retention.com/optout oldalon lemondhat e reklámok fogadásáról. Ez az információ itt is megtalálható: https:/ /retention.com/support/update-privacy-policy/"

Amint Ön elhagyja áruházunk weboldalát, vagy egy harmadik fél weboldalára vagy alkalmazására irányítjuk át, Önre már nem vonatkozik ez az Adatvédelmi szabályzat, illetve weboldalunk Általános Szerződési Feltételei.

Harmadik féltől származó linkek

A Kitsch e-mail hírlevele vagy a MyKitsch.com tartalmazhat harmadik fél webhelyeire mutató linkeket. Amikor ezekre a linkekre kattint, Ön a harmadik fél weboldalára kerül át. A Kitsch nem gyakorol ellenőrzést a harmadik fél adatvédelmi politikája felett, és az ő adatvédelmi politikájuk eltérhet a miénktől. Javasoljuk, hogy olvassa el a meglátogatott webhelyek adatvédelmi irányelveit.

Google Analytics

Áruházunk a Google Analytics szolgáltatást használja, hogy megtudjuk, kik látogatják meg az oldalunkat, és milyen oldalakat néznek meg. Ez magában foglalja a demográfiai adatokat és az érdeklődési köröket. Ezeket az adatokat soha nem osztjuk meg senkivel a Kitsch-en kívül. Ezeket az adatokat csak azért gyűjtjük, hogy jobban ki tudjuk szolgálni vásárlóinkat.

Jogérvényesítés

Ha szükségesnek vagy helyénvalónak tartjuk, a Kitsch együttműködik a bűnüldöző hatóságokkal és magánfelekkel, ha arra kérik, hogy adjunk ki Önről bármilyen információt.

Üzleti átadás

Abban az esetben, ha a Kitsch tulajdonjogot ad át, személyes adatait megoszthatjuk egy egyesülés, felvásárlás, átszervezés, eszközértékesítés vagy csődbejelentés során.

4. szakasz. Hozzájárulás

Hogyan kapja meg a beleegyezésemet?

Amikor személyes adatokat ad meg nekünk egy tranzakció lebonyolítása, hitelkártyájának ellenőrzése, megrendelés leadása, szállítás megszervezése vagy egy vásárlás visszaküldése céljából, ez azt jelenti, hogy Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy azokat összegyűjtsük és kizárólag az adott célra használjuk fel. Ha másodlagos okból, például marketing céllal kérjük az Ön személyes adatait, akkor vagy közvetlenül Öntől kérjük kifejezett hozzájárulását, vagy lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy nemet mondjon.

Hogyan vonhatom vissza a hozzájárulásomat?

Ha a hozzájárulás megadását követően meggondolja magát, bármikor visszavonhatja hozzájárulását ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, illetve hogy továbbra is gyűjtsük, használjuk vagy továbbadjuk az adatait, ha kapcsolatba lép velünk az alábbi címen. Kitsch@MyKitsch.com vagy postai úton a következő címen: Figyelem! Kitsch, 137 N Larchmont Blvd, #641 Los Angeles CA, 90004.

5. szakasz. Az Ön számlainformációi

Ön bármikor szerkesztheti, frissítheti vagy törölheti személyes adatainak egy részét vagy egészét felhasználói fiókjából. Fiókinformációit fiókjába bejelentkezve szerkesztheti, vagy ha fiókját teljesen törölni szeretné, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a Kitsch@MyKitsch.com címen. Bár fiókja törölhető, egy archivált másolat megmaradhat az üzleti nyilvántartás számára.

5. szakasz. Nemzetközi átutalás

Ha Ön nemzetközi ügyfél, tudnia kell, hogy személyes adatait az Egyesült Államokba továbbítjuk feldolgozás céljából kaliforniai központunkba. Az Egyesült Államok biztonsági törvényei eltérhetnek az Ön hazájától vagy kormányzati joghatóságától. A jelen Adatvédelmi szabályzathoz való hozzájárulása és személyes adatainak megadása egy tranzakció során vagy más módon az Ön beleegyezését jelenti ehhez a továbbításhoz.

Azzal, hogy úgy dönt, hogy meglátogatja a Webhelyet, igénybe veszi a Szolgáltatásokat, vagy más módon információt szolgáltat nekünk, Ön elfogadja, hogy az adatvédelemmel vagy a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételekkel kapcsolatos bármely vitára az Egyesült Államokbeli Kalifornia állam törvényei vonatkoznak, és a Kitsch vagy a Webhely kapcsán felmerülő bármely vita elbírálása a Felhasználási feltételek szerint történik.

Ha Ön az Európai Unióból vagy más, az adatgyűjtést és -felhasználást szabályozó törvényekkel rendelkező régiókból látogat el a weboldalra, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezzel hozzájárul adatainak az Egyesült Államokba történő továbbításához és az adatok globális feldolgozásához. Személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul a jelen Szabályzatnak megfelelő továbbításhoz és feldolgozáshoz.

6. szakasz. Biztonság

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében ésszerű óvintézkedéseket teszünk, és követjük az iparág legjobb gyakorlatait annak érdekében, hogy az adatokat ne veszítsük el, ne használjuk vissza, ne férjünk hozzá, ne tegyük közzé, ne változtassuk meg és ne semmisítsük meg azokat.

Ha Ön megadja nekünk a hitelkártyaadatait, az adatokat biztonságos aljzatréteg-technológiával (SSL) titkosítjuk, és AES-256 titkosítással tároljuk. Bár az interneten keresztüli átvitel vagy az elektronikus tárolás egyetlen módszere sem 100%-ig biztonságos, mi betartjuk a PCI-DSS összes követelményét, és további, általánosan elfogadott iparági szabványokat alkalmazunk.

7. szakasz. Gyermekek

A gyermekek online adatvédelméről szóló törvénynek megfelelően a Kitsch tudatosan nem gyűjt adatokat 13 év alatti gyermekektől. Ha Ön 13 év alatti, kérjük, hogy szülei vagy törvényes gyámja adja meg adatait, ha szükséges. Ha egy szülő vagy törvényes gyám tudomására jut, hogy gyermeke szülői beleegyezés nélkül adta meg személyes adatait, kérjük, lépjen kapcsolatba a következővel Kitsch@MyKitsch.com, és mi eltávolítjuk az adatokat a fájljainkból. Továbbá, ha a Kitsch tudomására jut, hogy egy 13 év alatti gyermek megadta nekünk a személyes adatait, törölni fogjuk az adatokat a fájljainkból.

8. szakasz. Társszponzorok és márkapartnerek

Amikor társmárkás vagy szponzorált szolgáltatásaink vagy promócióink vannak, vagy amikor más felekkel egyesülünk, hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújtsunk, megoszthatjuk (átadhatjuk és megkaphatjuk) velük az Ön személyes adatait. Azzal, hogy meglátogatja ezeket az oldalakat vagy részt vesz egy promócióban, beleegyezik abba, hogy az Ön adatait összegyűjtsük, felhasználjuk és továbbítsuk.

Megoszthatjuk az Ön adatait más harmadik felekkel, akikkel üzleti kapcsolatban állunk, és bizonyos esetekben nem tudjuk ellenőrizni vagy ismerni az adatvédelmi gyakorlatukat. Azzal, hogy meglátogatja webhelyeinket, igénybe veszi szolgáltatásainkat, vagy más módon információt szolgáltat nekünk, Ön megerősítően hozzájárul ahhoz, hogy az Ön adatait a jelen Szabályzatnak megfelelően gyűjtsük, felhasználjuk és továbbítsuk.

Megoszthatjuk (átadhatjuk és megkaphatjuk) másokkal a személyazonosításra nem alkalmas összesített adatokat. Ezek az információk tartalmazhatnak demográfiai adatokat, például a felhasználói csoportok nemét és/vagy földrajzi elhelyezkedését, de nem tartalmaznak személyes adatokat (például az Ön nevét vagy e-mail címét). A közönségünkre vonatkozó összesített demográfiai adatokat többek között szolgáltatásunk javítása érdekében, kutatási célokra, marketing/promóciós célokra és/vagy iparági jelentéstételi célokra használjuk fel.

9. szakasz. Kaliforniai Do Not Track közzététel

A Do Not Track egy adatvédelmi beállítás, amelyet a felhasználók beállíthatnak a webböngészőjükben. Amikor a felhasználó bekapcsolja a Do Not Track jelzést, a böngésző üzenetet küld a webhelyeknek, amelyben arra kéri őket, hogy ne kövessék a felhasználót. Jelenleg a Kitsch nem reagál a Do Not Track böngészőbeállításokra vagy jelzésekre. Ezen kívül a Kitsch harmadik fél reklámcégeket is igénybe vehet adatgyűjtésre és/vagy hirdetések megjelenítésére, amikor Ön a MyKitsch.com webhelyet látogatja.

Ezek a cégek felhasználhatják az Ön ezen és más weboldalakon tett látogatásaira vonatkozó információkat, hogy az Önt érdeklő árukra és szolgáltatásokra vonatkozó hirdetéseket nyújtsanak. Kérjük, ne feledje, hogy a böngésző beállításai nem biztos, hogy lehetővé teszik az ilyen harmadik fél vállalatok által használt technológiák ellenőrzését. Ha további információkat szeretne erről a gyakorlatról, és szeretné megismerni a választási lehetőségeit arra vonatkozóan, hogy ezek a vállalatok ne használják fel ezeket az információkat, látogasson el a http://www.networkadvertising.org/choices/ weboldalra.

10. szakasz. Az Ön kaliforniai adatvédelmi jogai

Ha Ön kaliforniai lakos, tájékoztatást kérhet személyes adatainak harmadik felek részére közvetlen marketingcélokra történő átadásáról. Ilyen kérés benyújtásához kérjük, írjon nekünk az alábbi 12. szakaszban megadott címre.

11. szakasz. A jelen adatvédelmi szabályzat módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk ezt az adatvédelmi szabályzatot, ezért kérjük, gyakran tekintse át. A módosítások és pontosítások azonnal hatályba lépnek, amint a weboldalon közzéteszik őket. Ha lényeges változtatásokat eszközlünk a jelen szabályzatban, itt értesítjük Önt a frissítésről, hogy tisztában legyen azzal, milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel azokat, és milyen körülmények között használjuk és/vagy adjuk ki azokat, ha vannak ilyenek.

12. szakasz. Felülvizsgálat moderálása

A Kitsch azon dolgozik, hogy javítsa az ügyfeleknek szállított tartalom minőségét, hogy az pontos, hasznos és károsodástól mentes legyen. Véleményeinket moderáljuk, és feltételeinket itt találja: https://mykitsch.com/pages/review-moderation-policy.

13. szakasz. Partnerek

Kizárólag organikus promóció engedélyezett; tartózkodjon a fizetett hirdetések használatától minden digitális platformon a partneri link és vagy személyes kuponkódok használatával. A fizetett hirdetésekből származó eladások, beleértve az olyan platformokat, mint a Google Ads és a Meta Ads, nem kerülnek elismerésre, és nem történik jutalékkifizetés. Ez az Ön partneri tagságának visszavonásához is vezet.

14. szakasz. Kapcsolatfelvétel a címen

Ha bármilyen kérdése van a jelen adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon a Kitschhez a Kitsch@myKitsch.com vagy a 137 N Larchmont Blvd Suite 641, Los Angeles CA, 90004 címen.