Integritetspolicy/ Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Välkommen till Kitsch webbplats och tack för ditt besök. Vi ber dig att läsa igenom följande grundläggande villkor som reglerar användningen av webbplatsen och köp av produkter från vår webbplats. Genom att använda Kitschs webbplats samtycker du till att följa och vara bunden av dessa villkor. Dessa villkor kan ändras från tid till annan och din användning av webbplatsen efter sådana ändringar ska bekräfta ditt samtycke till att följa och vara bunden av villkoren som modifierats.

Innehåll

Allt innehåll på Kitschs webbplats inklusive produktbilder, varumärken, illustrationer, design, ikoner, fotografier, konstverk, bilder och allt video- och/eller ljudmaterial är upphovsrätt, varumärken och annan immateriell egendom som ägs och kontrolleras exklusivt av Kitsch, LLC ("Kitsch"). Innehållet på Kitschs webbplats är avsett för personligt icke-kommersiellt (bortsett från inköp av dig från vår webbplats) som används av besökare på webbplatsen. Du får inte kopiera, reproducera, publicera, överföra eller på annat sätt använda något upphovsrättsskyddat eller varumärkesskyddat material som finns på denna webbplats utan föregående skriftligt medgivande från Kitsch. Detta inkluderar användning av Kitschs varumärken för metatags, i dold text eller på annat sätt använda varumärkena i syfte att få en högre ranking från sökmotorer. Kitsch behåller alla rättigheter till sina upphovsrätter och varumärken, handelsnamn, varumärkesnamn och trade dress som avbildas på denna webbplats.

Marknadskommunikation

Genom att registrera dig för e-post, textmeddelande och Facebook-meddelanden samtycker du till att få periodiska återkommande automatiserade marknadsföringsmeddelanden från KITSCH på det mobilnummer som anges när du registrerar dig. Samtycke är inte ett villkor för något köp. Avgifter för meddelanden och data kan tillkomma.

Friskrivningsklausul

Kitsch webbplats, dess innehåll och alla tillhörande tjänster tillhandahålls av Kitsch på en "som är" och "som tillgänglig" basis. Kitsch gör inga framställningar eller garantier av något slag, uttryckligt eller underförstått, när det gäller driften av sin webbplats, till informationen, innehållet, materialet eller produkterna som ingår på webbplatsen, eller till funktionaliteten hos alla tjänster som är associerade med den. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag frånsäger sig Kitsch alla underförstådda garantier, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för titel, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, för arbetslik insats, för lämplighet, tillgänglighet, noggrannhet, tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet av innehåll eller för icke-intrång, liksom garantier som uppstår genom handelskurs eller användning eller handel. Vidare gör Kitsch inga utfästelser eller garantier för att dess webbplats och/eller dess innehåll är korrekt, fullständigt, tillförlitligt, aktuellt eller felfritt, eller att några avslöjanden på denna webbplats uppfyller statliga bestämmelser om avslöjande av information relaterad till vissa produkter. Kitsch ansvarar inte för typografiska fel eller utelämnanden som rör prissättning, text, fotografering eller något annat innehåll på denna webbplats.

Genom att använda Kitsch webbplats erkänner du att din användning av webbplatsen, inklusive din användning av allt och allt tillhörande innehåll, data eller programvara som distribueras av, laddas ner eller nås från eller via webbplatsen, och alla tillhörande tjänster är helt på din egen risk. Kitsch garanterar inte att dess webbplats, servrar eller e-postmeddelanden som skickas av eller på uppdrag av Kitsch är fria från virus, maskar eller andra skadliga komponenter. Vidare garanterar Kitsch inte kontinuerlig, oavbruten och felfri drift av sin webbplats, eller att all kommunikation mellan dig och Kitsch, eller mellan dig och någon annan användare av webbplatsen, kommer att vara säker från åtkomst eller störning av tredje part.

Kitsch ansvarar inte för några skador av något slag som härrör från eller på annat sätt är relaterade till din användning av eller oförmåga att använda sin webbplats eller tillhörande tjänster, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga, straffande och följdskador, även om Kitsch har informerats om eller borde ha känt till möjligheten till sådana skador. Utan att begränsa det föregående kommer Kitsch inte att hållas ansvarigt för skador på din dator, telekommunikationsutrustning eller annan egendom som orsakas av eller uppstår från din åtkomst eller användning av webbplatsen, eller från din nedladdning av material från webbplatsen, eller för eventuella skador som uppstår till följd av en tredje parts obehöriga åtkomst till och användning av din personliga information lagrad på Kitsch datorer och / eller servrar. Under inga omständigheter ska det sammanlagda ansvaret för Kitsch, dess moderbolag, dotterbolag eller dotterbolag - vare sig i kontrakt, garanti, skadestånd (inklusive men inte begränsat till försumlighet), produktansvar, strikt ansvar eller annan teori - som uppstår på grund av eller i samband med användningen av Kitsch webbplats överstiga det lägsta av $25, eller det totala belopp du betalat till Kitsch.

Vissa statliga eller lokala lagar tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller uteslutning eller begränsning av vissa skador. Om dessa lagar gäller för dig kanske vissa eller alla av ovanstående ansvarsfriskrivningar, undantag eller begränsningar inte gäller för dig, och du kan ha ytterligare rättigheter.

Kommentarer, feedback och andra inlämningar
Kitsch välkomnar dina kommentarer och feedback angående sin webbplats, sina produkter och sina tjänster. Det accepterar dock inte konfidentiell eller proprietär information. Följaktligen är alla kommentarer, feedback, idéer, förslag, material, information och andra inlämningar som avslöjas, lämnas in eller erbjuds till Kitsch med hjälp av dess webbplats eller på annat sätt (kollektivt "Kommentarer") inte konfidentiella och kommer att bli och förbli Kitschs egendom. Avslöjande, inlämning eller erbjudande av kommentarer kommer att utgöra en överlåtelse till Kitsch av alla rättigheter, titlar och intressen och goodwill i kommentarerna utan betalning av någon ersättning. Kommentarer som lämnas in av dig får inte kränka någon tredje parts rättigheter och får inte innehålla något ärekränkande, kränkande, obscent eller på annat sätt olagligt material.

Länkar till andra webbplatser och tjänster

Kitschs webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som underhålls av tredje part ("Länkade webbplatser"). Kitsch tillhandahåller länkade webbplatser till dig endast som en bekvämlighet, och införandet av länkade webbplatser innebär inte att Kitsch stöder de länkade webbplatserna. Du besöker Länkade webbplatser på egen risk och genom att besöka dem lämnar du Kitsch webbplats. Länkade webbplatser är inte under Kitsch kontroll och Kitsch är inte ansvarig för innehållet på någon länkad webbplats.

Kontrollerande lag

Denna Kitsch-webbplats kontrolleras och drivs av Kitsch, LLC vid dess huvudkontor i Los Angeles, Kalifornien. Dessa användarvillkor ska tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien utan hänsyn till någon lagkonfliktbestämmelse. Eventuella tvister som uppstår enligt dessa användarvillkor ska omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för alla statliga eller federala domstolar i Los Angeles County, Kalifornien.

PRIVACY-POLICY

Avsnitt 1. Integritetspolicy

Kitsch uppskattar hur mycket du värdesätter din integritet. Det är därför vi har utvecklat denna sekretesspolicy: för att beskriva vilka typer av information vi kan samla in från dig, hur vi kan använda den informationen, hur vi lagrar den och de åtgärder vi vidtar för att skydda den, under vilka omständigheter vi kan avslöja eller överföra den och de val du har när det gäller att lämna in och behålla den information du tillhandahåller oss. Vi uppmanar dig att läsa denna sekretesspolicy och att bekanta dig med vår sekretesspraxis. Genom att besöka MyKitsch.com ("Webbplatsen") samtycker du till de metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy kan komma att ändras. När vi ändrar sekretesspolicyn på ett väsentligt sätt kommer ett meddelande att publiceras på webbplatsen tillsammans med den uppdaterade sekretesspolicyn. Om du är en återkommande användare eller en vanlig användare av webbplatsen rekommenderar vi att du granskar sekretesspolicyn för att vara säker på att du känner till dess nuvarande villkor. Termerna "Kitsch", "vi" och "oss" inkluderar KITSCH, LLC.

Avsnitt 2. Information som vi samlar in och hur vi använder den

Vårt primära mål med att samla in information är att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, att administrera din användning av tjänsterna (inklusive ditt konto, om du är en kontoinnehavare) och att göra det möjligt för dig att njuta av och enkelt navigera i våra tjänster. De typer av personuppgifter som vi kan samla in (direkt från dig eller från tredjepartskällor) och vår integritetspraxis beror på vilken typ av relation du har med KITSCH och kraven i tillämplig lag. Några av de sätt som KITSCH kan samla in personlig information inkluderar:

  • Du kan tillhandahålla personuppgifter direkt till KITSCH genom att interagera med tjänsterna, göra onlineköp, delta i undersökningar, under evenemang som lotterier och begära tjänster eller information.
  • När du navigerar i tjänsterna kan viss passiv information också samlas in om ditt besök, inklusive genom cookies och liknande tekniker som beskrivs nedan.

Delning av information

Vi delar din personliga information med tredje part endast på de sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi kan dela personuppgifter med vissa tredje parter som utför tjänster för vår räkning. De tjänster som tillhandahålls kan omfatta: drift av webbplatsen, värd för webbplatsen, tillhandahålla de produkter och tjänster du begär, godkännande och bearbetning av dina betalningar, produktuppfyllelse, bedrägeriskydd och kreditriskreducering, produktanpassning, servering av vissa typer av annonser till dig, marknadsföring och distribution av reklammaterial (inklusive direktreklam), Med våra tjänsteleverantörer. Vi kan dela din information med tredje parter som utför tjänster för vår räkning. Detta kan till exempel omfatta tredjepartsleverantörer av varor, leverantörer av orderuppfyllelse och paketleveranstjänster för våra produkter eller betalningsbehandlare. Det kan också handla om företag som skickar e-post för vår räkning, hanterar prenumerationer på vår tidning, tillhandahåller marknadsföringshjälp, dataanalys eller sökresultat. Vi ger inte dessa tjänsteleverantörer tillstånd att använda eller lämna ut dina personuppgifter annat än om det är nödvändigt för att utföra tjänster för vår räkning eller uppfylla rättsliga krav.

Du kan välja bort att ta emot e-postmarknadsföring från oss genom att använda länken "avregistrera" i våra e-postmeddelanden eller genom att skicka e-post till oss på kitsch@mykitsch. För att avstå från fysiska utskick och telefonkommunikation, eller för att lägga till ditt namn på vår "dela inte"-lista, kan du skicka e-post till oss på ovanstående adress eller ringa oss på 424-240-5551. Vi kommer att se till att ditt namn tas bort från vår lista (och den lista vi kan komma att dela med tredje part) så snart som möjligt efter att vi mottagit din begäran. Observera dock att även efter att din begäran har behandlats kan vi, under en tid, behålla resterande information om dig i säkerhetskopior och/eller arkivkopior av vår databas.

Personuppgifter

När du ansluter dig till vår e-postlista, skapar ett konto eller gör ett köp via vår webbplats samlas dina personuppgifter in och lagras. Den grundläggande personliga information vi samlar in inkluderar, men är inte begränsad till, ditt fullständiga namn, faktureringsadress, leveransadress, telefonnummer och e-postadress.

Shopify

Vår butik ligger hos Shopify, Inc. De förser oss med den e-handelsplattform online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig. Dina uppgifter lagras via Shopifys datalagring, databaser och den allmänna Shopify-applikationen. De lagrar dina uppgifter på en säker server bakom en brandvägg.

Betalningar. Om du väljer en direkt betalningsgateway för att slutföra ditt KITSCH-köp, lagrar Shopify dina kreditkortsuppgifter. De krypteras genom Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Dina transaktionsuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att slutföra din köptransaktion. När transaktionen är slutförd raderas dina transaktionsuppgifter. Alla gateways för direktbetalningar följer standarderna i PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standard Council, som är en gemensam insats av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. PCI-DSS-kraven bidrar till att säkerställa en säker hantering av kreditkortsinformation i vår butik och hos dess tjänsteleverantörer. För mer information kanske du också vill läsa Shopifys användarvillkor eller dess sekretesspolicy.

Icke-identifierande information

Icke-identifierande information är enskilda delar av din personliga information som inte kan kopplas till dig när de ses ensamma, till exempel ditt postnummer eller din stat. Kitsch använder icke-identifierande information för statistiska mätningar för att i slutändan förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vi kan kombinera din icke-identifierande information med din personliga information för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel att leverera en produkt eller ta itu med dina förfrågningar.

Loggdata

När du besöker MyKitsch.com kommer våra servrar automatiskt att registrera och lagra information som din webbläsare skickar till varje webbplats du besöker. Denna information kallas loggdata. Loggdata kan inkludera, men är inte begränsat till, din IP-adress (Internet Protocol), webbläsartyp, webbadress du besökte innan du kom till MyKitsch.com, sökinformation, de MyKitsch.com-sidor du besökte och hur lång tid du spenderade på varje sida. Vi samlar in denna information för att analysera och optimera vår webbplats för att ge dig bästa möjliga funktionalitet.

Användning av cookies

När du besöker vår webbplats kommer Kitsch att placera en "cookie" på ditt webbläsarsystem. En "cookie" är en bit data som skickas till ditt webbläsarsystem för att möjliggöra en optimerad upplevelse på vår webbplats. Beständiga och sessionskakor i din webbläsare gör att vi kan komma ihåg din inloggningsinformation och kundvagnsartiklar när du återvänder till vår webbplats. Delar av dessa cookies kommer att raderas när du stänger din webbläsare eller loggar ut från ditt konto på MyKitsch.com. Vi rekommenderar att du tillåter användningen av cookies så att vi kan ge dig bästa möjliga onlineupplevelse, men om du vill surfa privat, utan användning av cookies, kan du instruera din webbläsare att göra det.

Här är en lista över cookies som vi använder. Vi har listat dem här så att du kan välja om du vill välja bort cookies eller inte.

_session_id, unik token, sessionell, Tillåter Shopify att lagra information om din session (referens, målsida, etc.)

_shopify_visit, inga data lagras, kvarstår i 30 minuter från det senaste besöket. Används av vår webbplatsleverantörs interna statistikspårare för att registrera antalet besök.

_shopify_uniq, inga data, upphör att gälla vid midnatt (i förhållande till besökaren) nästa dag. Räknar antalet besök i en butik av en enskild kund.

Cart, unik token, beständig i 2 veckor. Lagrar information om innehållet i din kundvagn.

_secure_session_id, unik token, sessionell

storefront_disgest, unik token, obestämd Om butiken har ett lösenord används detta för att avgöra om den aktuella besökaren har åtkomst.

PREF, persistent under en mycket kort period, ställs in av Google och spårar vem som besöker butiken och varifrån.

TRS:

Unik, 24-siffrig identifierare (ID) för spårning av partnerskap. Denna cookie lagras i klientens webbläsare och identifierar databasposter som innehåller touchpoint-data.

TRSCJ:

Reservcookie med rudimentära touchpoint-data för spårning av partnerskap. Denna cookie innehåller alla touchpoint-data som krypterats i klientens webbläsare.

trs_db_optout:

När du klickar på opt-out-länken för spårning skrivs en särskild cookie som avaktiverar spårning i den aktuella webbläsaren på slutenheten. Spårningen återaktiveras dock så snart du tar bort cookien för opt-out av spårning.

E-post

Kitsch samlar in din e-postadress för att tillhandahålla nödvändiga meddelanden om transaktionsbekräftelse. Du kan också välja att vara en del av vår Kitsch-adresslista. Genom att göra det kommer vi att använda din e-postadress för att tillhandahålla reklam- eller marknadsföringsmaterial angående lanseringen av nya produkter, evenemang, tjänster och andra intressanta saker.

Avsnitt 3. Delning av information

Följande innehåller en lista över fall där din personliga information kan delas.

Tjänsteleverantörer från tredje part

Ibland kommer Kitsch att anlita tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss att förbättra vår webbplats, stödja vår affärsverksamhet och hjälpa oss i våra marknadsföringskampanjer. Dessa tjänster kan inkludera webbplatsunderhåll, databashantering, webbplatsanalys eller betalningshanteringspartier, riktad reklam och partnerskapsmarknadsföring. I allmänhet kommer dessa tredjepartsleverantörer som används av oss endast att samla in, använda och lämna ut din information i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra de tjänster som tillhandahålls oss.

Vissa tredjepartsleverantörer, t.ex. betalningsportaler och andra betalningstransaktionsprocessorer, har dock sina egna sekretesspolicyer för den information som vi måste tillhandahålla dem för dina inköpsrelaterade transaktioner. För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicyer så att du kan förstå på vilket sätt dina personuppgifter kommer att hanteras av dessa leverantörer.

Kom särskilt ihåg att vissa leverantörer kan vara belägna i eller ha anläggningar som är belägna i en annan jurisdiktion än antingen du eller vi. Så om du väljer att gå vidare med en transaktion som involverar tjänster från en tredjepartsleverantör, kan dina uppgifter bli föremål för lagarna i den jurisdiktion där den tjänsteleverantören eller dess anläggningar är belägna. Om du till exempel befinner dig i Kanada och din transaktion behandlas av en betalningsgateway i USA, kan dina personuppgifter som används för att slutföra transaktionen bli föremål för utlämnande enligt amerikansk lagstiftning, inklusive Patriot Act.

När du besöker vår webbplats, loggar in, registrerar dig eller öppnar ett e-postmeddelande kan cookies, ad beacons och liknande tekniker användas av våra online-datapartners eller leverantörer för att associera dessa aktiviteter med information som de eller andra har om dig, inklusive din e-postadress. Vi (eller tjänsteleverantörer för vår räkning) kan sedan skicka kommunikation och marknadsföring till dessa e-postadresser. Du kan välja att inte ta emot denna reklam genom att besöka https://app.retention.com/optout. Denna information finns också här: https://retention.com/support/update-privacy-policy/"

När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation, styrs du inte längre av denna sekretesspolicy eller vår webbplats användarvillkor.

Länkar till tredje part

Kitschs nyhetsbrev eller MyKitsch.com kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. När du klickar på dessa länkar kommer du att överföras till tredje parts webbplats. Kitsch utövar inte kontroll över tredje parts sekretesspolicy, och deras sekretesspolicy kan skilja sig från vår. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn för de webbplatser du besöker.

Google Analytics

Vår butik använder Google Analytics för att hjälpa oss att lära oss om vem som besöker vår webbplats och vilka sidor som tittas på. Detta inkluderar demografi och intressen. Vi kommer aldrig att dela dessa uppgifter med någon utanför Kitsch. Dessa uppgifter samlas endast in så att vi bättre kan betjäna våra kunder.

Brottsbekämpning

Om vi anser det nödvändigt eller lämpligt kommer Kitsch att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och privata parter när de ombeds att lämna ut någon information om dig.

Överföring av verksamhet

I händelse av att Kitsch överför ägande kan vi dela din personliga information under en sammanslagning, förvärv, omorganisation, försäljning av tillgångar eller konkursförklaring.

Avsnitt 4. Samtycke

Hur får du mitt samtycke?

När du förser oss med personuppgifter för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, ordna en leverans eller returnera ett köp, är det underförstått att du samtycker till att vi samlar in den och använder den endast för den specifika anledningen. Om vi ber om dina personuppgifter av en sekundär anledning, t.ex. marknadsföring, kommer vi antingen att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke eller ge dig möjlighet att säga nej.

Hur återkallar jag mitt samtycke?

Om du ändrar dig efter att du har anmält dig kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att vi kontaktar dig, för fortsatt insamling, användning eller utlämnande av dina uppgifter, genom att kontakta oss på Kitsch@MyKitsch.com eller per post till: Uppmärksamhet: Privacy Officer, Kitsch, 137 N Larchmont Blvd, #641 Los Angeles CA, 90004.

Avsnitt 5. Din kontoinformation

Du kan när som helst redigera, uppdatera eller ta bort delar av eller all din personliga information från ditt användarkonto. Du kan redigera din kontoinformation genom att logga in på ditt konto, eller om du vill ta bort ditt konto helt och hållet, vänligen kontakta oss på Kitsch@MyKitsch.com. Även om ditt konto kan raderas kan en arkiverad kopia finnas kvar för affärsändamål.

Avsnitt 5. Internationell överföring

Om du är en internationell kund bör du vara medveten om att dina personuppgifter överförs till USA för bearbetning på vårt huvudkontor i Kalifornien. Säkerhetslagarna i USA kan skilja sig från ditt hemland eller din statliga jurisdiktion. Ditt samtycke till denna sekretesspolicy och inlämnande av dina personuppgifter, under en transaktion eller på annat sätt, representerar ditt samtycke till denna överföring.

Genom att välja att besöka webbplatsen, använda tjänsterna eller på annat sätt tillhandahålla information till oss samtycker du till att alla tvister om integritet eller villkoren i denna sekretesspolicy regleras av lagarna i Kalifornien, USA, och att avgörandet av eventuella tvister som uppstår i samband med Kitsch eller webbplatsen kommer att ske i enlighet med användarvillkoren.

Om du besöker från Europeiska unionen eller andra regioner med lagar som styr datainsamling och användning, observera att du samtycker till överföringen av din information till USA och till bearbetning av dina data globalt. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till all överföring och behandling i enlighet med denna policy.

Avsnitt 6. Säkerhet

För att skydda din personliga information vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att den inte olämpligt förloras, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs.

Om du förser oss med din kreditkortsinformation krypteras informationen med Secure Socket Layer-teknik (SSL) och lagras med en AES-256-kryptering. Även om ingen metod för överföring via Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker, följer vi alla PCI-DSS-krav och implementerar ytterligare, allmänt accepterade branschstandarder.

Avsnitt 7. Barn

I enlighet med Children's Online Privacy Protection Act kommer Kitsch inte medvetet att samla in någon information från barn under 13 år. Om du är under 13 år, vänligen be dina föräldrar eller vårdnadshavare att ange deras information när det krävs. Om en förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att hans eller hennes barn har lämnat sina personuppgifter utan föräldrarnas samtycke, vänligen kontakta Kitsch@MyKitsch.comså tar vi bort informationen från våra filer. Dessutom, om Kitsch blir medveten om att ett barn under 13 år har gett oss hans eller hennes personliga information, kommer vi att ta bort informationen från våra filer.

Avsnitt 8. Medsponsorer och varumärkespartners

När vi har co-branded eller sponsrade tjänster eller kampanjer, eller när vi går samman med andra parter för att tillhandahålla specifika tjänster, kan vi dela (tillhandahålla och ta emot) din personliga information med dem. Genom att besöka dessa webbplatser eller delta i en kampanj samtycker du till vår insamling, användning och distribution av dina uppgifter.

Vi kan dela din information med andra tredje parter som vi har affärsrelationer med och i vissa fall kan vi inte kontrollera eller känna till deras sekretesspraxis. Genom att besöka våra webbplatser, använda våra tjänster eller på annat sätt tillhandahålla information till oss, samtycker du till vår insamling, användning och distribution av dina uppgifter i enlighet med denna policy.

Vi kan dela (tillhandahålla och ta emot) samlad information, som inte är personligt identifierbar, med andra. Denna information kan innehålla demografiska uppgifter som kön och/eller geografisk plats för grupper av användare, men den kommer inte att innehålla personuppgifter (som ditt namn eller din e-postadress). Vi använder aggregerad demografisk information om vår publik för att bland annat förbättra vår service, för forskningsändamål, marknadsförings-/promotionsändamål och/eller för branschrapporteringsändamål.

Avsnitt 9. Kalifornien Do Not Track-meddelande

Do Not Track är en sekretessinställning som användare kan ställa in i sina webbläsare. När en användare aktiverar Do Not Track-signalen skickar webbläsaren ett meddelande till webbplatser som ber dem att inte spåra användaren. För närvarande svarar Kitsch inte på webbläsarinställningar eller signaler för Do Not Track. Dessutom kan Kitsch använda tredjepartsannonsföretag för att samla in data och/eller visa annonser när du besöker MyKitsch.com.

Dessa företag kan använda information om dina besök på denna och andra webbplatser för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster av intresse för dig. Tänk på att inställningarna i din webbläsare kanske inte tillåter dig att kontrollera den teknik som används av dessa tredjepartsföretag. Om du vill ha mer information om denna praxis och veta hur du kan välja att inte låta denna information användas av dessa företag, besök http://www.networkadvertising.org/choices/.

Avsnitt 10. Dina integritetsrättigheter i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien kan du begära information om vårt utlämnande av personuppgifter till tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål. För att göra en sådan begäran, vänligen skriv till oss på den adress som anges i avsnitt 12 nedan.

Avsnitt 11. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så läs den ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller avslöjar den.

Avsnitt 12. Moderering av granskning

Kitsch arbetar för att förbättra kvaliteten på innehåll som levereras till kunder för att säkerställa att det är korrekt, användbart och fritt från skada. Våra recensioner är modererade och våra villkor finns här: https://mykitsch.com/pages/review-moderation-policy

Avsnitt 13. Dotterbolag

Endast organisk marknadsföring är tillåten; avstå från att använda betalda annonser på alla digitala plattformar med hjälp av affiliate-länken och eller personliga kupongkoder. Eventuell försäljning som härrör från betalda annonser, inklusive plattformar som Google Ads och Meta Ads, kommer inte att erkännas och ingen provision kommer att betalas ut. Detta kommer också att leda till ett återkallande av ditt affiliate-medlemskap.

Avsnitt 14. Kontakt

Om du har några frågor angående denna sekretesspolicy, vänligen kontakta Kitsch på Kitsch@myKitsch.com eller 137 N Larchmont Blvd Suite 641, Los Angeles CA, 90004.