Ενισχυτική μάσκα μαλλιών στερεού τύπου Bond Repair
Ενισχυτική μάσκα μαλλιών στερεού τύπου Bond Repair
Flag
Ενισχυτική μάσκα μαλλιών στερεού τύπου Bond Repair
Ενισχυτική μάσκα μαλλιών στερεού τύπου Bond Repair
Ενισχυτική μάσκα μαλλιών στερεού τύπου Bond Repair
Strengthening Bond Repair Treatment
Strengthening Bond Repair Treatment
Strengthening Bond Repair Treatment

Ενισχυτική μάσκα μαλλιών στερεού τύπου Bond Repair

4.8
Rated 4.8 out of 5 stars
411 Reviews
Κανονική τιμή €17,95
Free shipping SHIPS SAME OR NEXT DAY
Money back guarantee 90 DAY RETURNS
 • A weekly bond repair treatment formulated to restore strength in dry, damaged hair
 • Vegan keratin-like protein helps to seal hair cuticles and repair signs of damage
 • Marula oil, an antioxidant-rich vitamin, deeply nourishes & helps hair retain essential moisture
 • Baobab protein instantly conditions and softens the hair
 • Reduces single-use plastic
 • Made in the USA, Vegan, Cruelty Free, Leaping Bunny Certified

Coconut Oil

Coconut Oil locks in moisture to help deeply hydrate your strands from within and reduce breakage for stronger, shinier, healthier-looking hair.

Sunflower Seed Oil

Antioxidant-rich Sunflower Seed Oil helps bring nutrients to your strands while deeply moisturizing for healthy, hydrated hair.

Baobab Protein

Starting from the scalp, Baobab Protein helps hydrate the hair cuticle for a healthier scalp while conditioning and strengthening dry, damaged hair. 

Marula Seed Oil

Enriched with hair-loving vitamins, Marula Seed Oil can help replenish your hair with essential moisture for softer, nourished strands.


4 Reasons Why Women are Using Bond Repair Hair Treatment

1. Restore and repair

Made with vegan keratin-like proteins, our treatment protects your hair by sealing the cuticle and repairing damage from the inside out.

2. Nourish and hydrate

Enriched with marula oil and antioxidant-rich vitamins to help your hair replenish and retain its essential moisture.

3. Soften and smooth

Baobab protein instantly kicks in to condition and soften your locks.

4. Works for all hair types

Whether you have dry, damaged, color-treated, or chemically treated hair, our bond treatment is formulated to work with hair from all walks of life.

Real Results In Just 30 Days:

100% of participant would recommend this product to others

100% of participants said their hair feels stronger overall since using this product

100% of participants say their hair feels less damaged since using this product

96.6% of participants say their hair is more moisturized since using this treatment

96.6% of participants say their hair looked more repaired after using this treatment

93.9% of participants noticed an improvement in their hair after just 1 use

*Results from a survey study involving 30 participants over a 30 day period


4.8
Rated 4.8 out of 5 stars
Based on 411 reviews
96%would recommend this product
Customer-uploaded media carousel. Press left and right arrows to navigate. Press space or enter to open more details.
Slide 1 selected
411 reviews
 • LH Profile picture for Lauren H.google logo
  Lauren H.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Hair Concern Dry, Frizzy
  Product Standouts Moisturizing
  Rated 5 out of 5 stars
  2 months ago
  The Day Two Helper

  Don't hesitate, get this treatment! I didn't know how badly my hair needed this and I'm excited to see improvement with continued weekly use. I have thick, fine, wavy naturally blonde hair. I left the mask on after shampooing, w/ a shower cap on, finished my shower and tub rinsed it out after approx 10 mins. I styled per my usual routine on Monday AM, no brush styling just squishing w/ product, wet plop, quick dry plop, and diffuse. Here we are at the end of the day on Tues and I had to share my hair, its NEVER this good! Feel good product all around. Pleasing scent, responsible packaging, highly recommend.

 • NG Profile picture for Nicole G.
  Nicole G.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Hair Concern Chemically Treated, Weak, Damaged, Thinning, Dry
  Product Standouts Helps Repair Damage
  Rated 5 out of 5 stars
  2 months ago
  Loving it!

  So a friend of mine recommended this product because I have extremely damaged hair. I bleach often and use heat tools 2 times a week. I saw results from this product right away! I wash my hair about every 4 days because it’s so dry, and use this as a deep conditioner that I leave in for about an hour or more, every time I wash and each time I use it seems to build on the next. It’s helping my hair look less like straw every time I use it 🥰 very excited!!!

 • CA
  Cheryl A A.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Hair Concern Damaged, Frizzy, Dry, Thinning, Weak
  Product Standouts Great Ingredients, Restores Strength, Boosts Shine, Moisturizing, Helps Repair Damage
  Rated 5 out of 5 stars
  2 months ago
  Bond Repair Hair Mask

  This Strengthening Bond Mask is so amazing, it softens my hair so much and I jhave very dry hair and what a difference it make when I use it! Love this Hair Mask! Love my Kitsch Family!

 • AP
  Audra P.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Hair Concern Thinning, Damaged
  Product Standouts Boosts Shine, Moisturizing, Helps Repair Damage
  Rated 4 out of 5 stars
  5 months ago
  Needs a bag, but great!

  I love how shiny and silky my hair feels after using this. I do think a different colored bag to store it/ use it with would be nice . Mine is falling apart and being wasted going down the drain.

 • AO
  Anneliese O.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Hair Concern Thinning, Weak
  Product Standouts Increases Hair Growrth, Conditions Well, Adds Shine, Detangles, Great Ingredients
  Rated 5 out of 5 stars
  6 months ago
  Great products!!!

  I love it - I've only used it once and will continue to. Fabulous products! Having lost half my hair in early 2020 from grief when I lost my beautiful old dog, I went on a journey of wigs, toppers and hair pieces. At some point in the last year, I researched rice water shampoo and tried one on Amazon. It was good but left my hair looking dull eventually. However, your rice shampoo and conditioner bars have helped it grow and condition it beautifully. Thanks Kitsch! I'm ordering some more of your products later today. 100% recommended. 🙏❤️

 • MW
  Mona-Lisa W.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Rated 5 out of 5 stars
  8 months ago
  Best!

  My hair has never been this thick and smooth. Love my bars!

 • GL
  Gaelle L.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Rated 5 out of 5 stars
  8 months ago
  Perfect

  My hair can’t live without now!!!! Cheers from France!

 • JV
  Judith V.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Rated 5 out of 5 stars
  8 months ago
  Bond repair bar

  I've been using the bond repair 1x a week....liking it. My hair is still a bit frizzy, but better than it was.

 • JB
  Judy B.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Rated 5 out of 5 stars
  11 months ago
  Wonderful

  Hair was so soft & shiny.

 • JH
  Jourdan H.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Rated 5 out of 5 stars
  11 months ago
  the bond repair bar: YES, do it

  I wanted to show you day 2 hair after being outside in 100 degree Nebraska humidity. Day 1 there is ZERO frizz, and after going outside in the humidity and sleeping on it, having it in a claw clip and cooking and doing chores it still looks great.

  Hair is:

  Shinier

  Smoother

  Feels lighter

  Ends seem smoother

  Easier to brush

  No need for other products (in my hair, could vary for others depending on hair type)

  somehow seems lighter, but I think that’s just from the sun

  Overall this product is amazing. Only negative, (like with any conditioner bar) keep it dry by hanging it in a bag or a dry place so it lasts longer. I still have more than half left after using this bar 5-6 times (once per week per instructions)

Reviews LoadedReviews Added

Frequently Asked Questions

 • Depending on your hair type and how frequently you wash your hair, some people see results immediately and some people may start to see results in a few weeks.

  Based on a survey study involving 30 participants over a 30 day period:

  100% of participants feel like their hair is softer after just 1 use

  93.9% of participants noticed an improvement in their hair after just 1 use

  93.9% feel like their hair is less dry after just 1 use

  90.9% feel like their hair is shinier after 1 use

 • For best results, use the Bond Repair Treatment once a week in place of your regular conditioner.

 • Yes, the Bond Repair Treatment is suitable for all hair types, including dry, damaged, color-treated, and/or chemically treated hair.

 • Everyone’s hair is different, so expect a bit of trial and error until you find out what works best for you. To use the Bond Repair Treatment Bar, rub it between your hands or "paint" it onto your hair from mid-lengths to ends. Leave it in for at least 10 minutes to let the vegan proteins and vitamins penetrate the strands, then rinse. After rinsing, finger-comb your hair to detangle.

 • The Bond Repair Treatment is designed to be used once a week in place of your regular conditioner. It complements your hair care routine and provides additional strengthening benefits.

 • Can I use the Strengthening Bond Repair Treatment more than once a week for enhanced results?

 • Yes, the Bond Repair Treatment can be used alongside other hair care products. It complements your hair care routine and can be used in combination with other Kitsch hair products for optimal results.

 • Yes, the Bond Repair Treatment is formulated to work effectively on all hair textures and types.

 • Yes, the Bond Repair Treatment is generally safe for sensitive scalps; however, as with any new hair care product, it's recommended to perform a patch test first.

Our Story

Founded by Wisconsin native Cassandra Thurswell at the age of 25, Kitsch is a global beauty powerhouse built on positivity and pure hard work. The brand supports its growing community with easy, elevated beauty solutions that are totally reliable, truly special, and made as sustainably as possible. Beginning in 2010 with a business plan no longer than a paragraph, Kitsch now supplies a full range of beauty favorites in over 20,000 retail locations worldwide. A prominent entrepreneur featured in Forbes and Inc., Cassandra continues to create elevated, sustainable beauty solutions for every moment of the day.