Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
award-SELF2022.png
Flag

Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού

4.7
Rated 4.7 out of 5 stars
12,162 Reviews
Κανονική τιμή €57,95
styles:
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού
Σαμπουάν & μαλακτικό σαπούνι για την ανάπτυξη των μαλλιών με νερό ρυζιού

90 Day Money Back Guarantee

Please note: Only Rice Water Protein Shampoo Bar, Rice Water Protein Conditioner Bar & Charcoal Detoxifying Body Wash Bar will be on Subscription.
Free shipping SHIPS SAME OR NEXT DAY
Money back guarantee 90 DAY RETURNS
 • Chic & functional design that holds up to to 3 bars!
 • Shampoo and conditioner formulated with rice water to help repair damaged hair follicles & prevent split ends
 • Rice Protein has been shown to increase the appearance of hair volume by 20% after 5 washes*
 • Body wash bar has plant-derived exfoliants gently exfoliate to reveal softer skin.
 • Soap Dish compatible with all Kitsch bars
 • Effective drainage system with self-draining slots and raised bottom
 • Soap Dish keeps your bars dry & goop-free
 • Rice Water Shampoo gives you a nourishing cleanse to encourage overall hair length & density
 • Boosts shine in dull, dry hair
 • Free of parabens, phthalates, silicones, sulfates, & artificial fragrance
 • Shea Butter Body Wash gently and effectively cleanses without stripping your skin.
 • Reduces single-use plastic: saves two bottles of liquid shampoo/conditioner.
 • Made in the USA
  *based on TRI-K Rice Tein NPNF study after 5 washes
 • Kitsch is a 4ocean Certified Cleanup Partner. For every shampoo or conditioner bar you purchase, 4ocean pulls the equivalent of one shampoo bottle’s worth of plastic from the world's oceans, rivers, and coastlines.

What You'll Get

💗1X Rice Water Shampoo Bar for Hair Growth

💗1X Rice Water Conditioner Bar for Hair Growth

💗1X Shea Butter Exfoliating Body Wash

💗1X Self-Draining Soap Dish

How to achieve salon-quality results: Wet your hair; rub bar between hands into a rich lather or “paint” directly onto your scalp. 
Massage with fingertips, then rinse & repeat as desired.

Pro tip:Pair with our Beauty Bar Bag.

Rice Water Protein

Rice Water Protein promotes balanced and faster growth while infusing your hair with the strength it needs for luscious volume.

Vitamins B, C and E

Elevate your hair care ritual with the enriching trio of Vitamins B, C, and E, fostering a nourishing environment that stimulates hair growth and ensures a healthier, renewed texture.

Amino Acids

Nourish your hair from within with Amino Acids, the building blocks that strengthen and support growth, giving you hair that's not only healthy but naturally vibrant and resilient.

We are Leaping Bunny certified! The Leaping Bunny Logo is the only internationally recognized symbol guaranteeing consumers that no new animal tests were used in the development of any product displaying it.


4 reasons you need Kitsch's Self-Draining Soap Dish

1. Stay Fresh & Fabulous

Keep your beauty bars in top-notch condition with our chic, self-draining design. It's all about making those bars last longer and perform better.

2. Chic & Functional

Our soap dish isn't just pretty, it's practical. Holding up to three bars, it's the perfect fit for all your Kitsch favorites.

3. Longer Lasting & Clean

Say goodbye to gooey bars! Our smart drainage system keeps everything dry and neat, so your shower space stays as gorgeous as you.

4. Eco-Friendly & Practical

Made from 100% recycled plastic, this dish isn't just good for your bars, it's good for the planet too. Plus, with our handy suction cups, it's a breeze to set up anywhere


4.7
Rated 4.7 out of 5 stars
Based on 12,162 reviews
94%would recommend these products
Customer-uploaded media carousel. Press left and right arrows to navigate. Press space or enter to open more details.
Slide 1 selected
12,162 reviews
 • B
  Betty
  I recommend this product
  Hair Concern Dry, Sensitive Scalp, Brassy
  Product Standouts Great Ingredients, Strengthens
  Rated 5 out of 5 stars
  Yesterday
  Nice product, recommend it big time!

  Love it!

 • CS
  Catherine S.
  Verified Reviewer
  I recommend this product
  Rated 5 out of 5 stars
  Yesterday
  Super convenient

  I love this little tray. I don't have to worry about my soap falling or getting slimy from sitting in water. Super strong suction cups. Very nice, handy tray.

 • SG
  Sharon G.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Hair Concern Thinning, Weak, Sensitive Scalp
  Product Standouts Great Ingredients, Lathers Well, Strengthens, Boosts Shine, Reduces Breakage
  Rated 5 out of 5 stars
  Yesterday
  Love

  I love it… fresh scent and good lather.

 • A
  Angie
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Hair Concern Weak, Damaged, Thinning
  Product Standouts Lathers Well, Reduces Breakage, Great Ingredients
  Rated 5 out of 5 stars
  Yesterday
  Really excited!

  Making the decision to switch from a bottle to bar after a life time was a little intimidating, but I am so glad I did! I have only been using this for 2 weeks and haven't seen a huge change yet, but I am much happier with how my hair feels and plan to continue. Really excited and hopeful to see a change over time!

 • JF
  Johnna F.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Hair Concern Sensitive Scalp, Thinning
  Product Standouts Increases Hair Growth, Boosts Shine, Great Ingredients, Strengthens
  Rated 5 out of 5 stars
  Yesterday
  Great Product

  Excellent product for my hair. My only issue is the price along with how small the bars are. Love it but it’s not worth the price for me

 • D
  Dorene
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Hair Concern Thinning, Weak, Damaged, Frizzy
  Product Standouts Increases Hair Growth, Great Ingredients, Boosts Shine, Strengthens, Lathers Well
  Rated 5 out of 5 stars
  Yesterday
  Best for hair growth

  I’m in love with this rice water shampoo bar. My hair has filled out and has so much body! I recommend using this !!

 • IR
  Ida R.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Hair Concern Thinning
  Product Standouts Increases Hair Growth, Great Ingredients, Boosts Shine, Helps prevent split ends, Lathers Well
  Rated 5 out of 5 stars
  Yesterday
  Shampoo

  It lasts. Lathers quickly. Feel good using it w/o plastic containers. Save the earth and my hair.

 • A
  Angie
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Rated 5 out of 5 stars
  Yesterday
  Very nice

  ❤️ love it all!!!!!

 • KT
  Kathryn T.
  I recommend this product
  Hair Concern Thinning
  Product Standouts Increases Hair Growth, Lathers Well
  Rated 5 out of 5 stars
  Yesterday
  Rice Water Shampoo Bar

  Love this shampoo bar. Leaves your hair so fluffy and promotes new growth.

 • DL Profile picture for Debbra L.google logo
  Debbra L.
  Verified Reviewer
  I recommend this product
  Rated 5 out of 5 stars
  2 days ago
  Soap dish for the win

  Works great and keeps my products from melting all over the shower.

Reviews LoadedReviews Added

Frequently Asked Questions

 • Depending on your hair type and how frequently you wash your hair, some people see results immediately and some people may start to see results in a few weeks.

 • Yes, but don’t just take our word for it! Check out the thousands of 5 star reviews from people of all ages using our shampoo and conditioner bars.

 • Yes! If you’re wondering which bar is right for you, tell our support team what your hair type is and we’ll steer you in the right direction.

 • Everyone’s hair is different, so expect a bit of trial and error until you find out what works best for you. Start with enough to clean from your roots and scalp to the ends of your hair. If you’re not seeing results, we recommend applying more during your wash time.

 • When you sign up for a subscription, we automatically charge your card so you can set it and forget it. You can cancel at any time.

 • Is my order secure?

 • Delivery time is based on your selected shipping method at checkout. Most orders ship same day! Please allow up to 2 business days for your order to be processed. Orders are processed Monday through Friday, excluding holidays. Once your order has been shipped, a confirmation email with a carrier tracking number will be sent out. In the case of a lost package, please contact Kitsch support.

 • We recommend a subscription, so you can enjoy savings and get your products delivered right to your door with free shipping. This way, you’ll never run out!

 • Rice Water Shampoo and Conditioner are suitable for individuals looking to strengthen their hair and add shine. It’s especially beneficial for those with damaged or weak hair, as rice water is rich in amino acids and vitamins that help improve hair texture and elasticity. However, results may vary, so it’s always good to patch-test or consult a professional if you have any specific questions.

 • If you have porous, protein-sensitive, or chemically treated hair (such as colored hair), you might want to limit the use of Rice Water Shampoo and Conditioner. In such cases, the hair is more porous and prone to protein overload, which could make your hair feel brittle, dry, or heavy. For daily care, you might consider trying our Castor Oil Shampoo and Coconut Oil Conditioner, which are formulated to be gentle and nourishing.

Our Story

Founded by Wisconsin native Cassandra Thurswell at the age of 25, Kitsch is a global beauty powerhouse built on positivity and pure hard work. The brand supports its growing community with easy, elevated beauty solutions that are totally reliable, truly special, and made as sustainably as possible. Beginning in 2010 with a business plan no longer than a paragraph, Kitsch now supplies a full range of beauty favorites in over 20,000 retail locations worldwide. A prominent entrepreneur featured in Forbes and Inc., Cassandra continues to create elevated, sustainable beauty solutions for every moment of the day.