Βαθιά ενυδατική μαλακτική κρέμα για ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά
Βαθιά ενυδατική μαλακτική κρέμα για ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά
award-TotalBeauty2021.png
Βαθιά ενυδατική μαλακτική κρέμα για ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά
Βαθιά ενυδατική μαλακτική κρέμα για ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά
Βαθιά ενυδατική μαλακτική κρέμα για ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά
Hydrating Coconut Oil Shea Butter Deep-Moisturizing Conditioner Bar Bottle-Free Beauty Bottle-Free Beauty
Βαθιά ενυδατική μαλακτική κρέμα για ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά

Βαθιά ενυδατική μαλακτική κρέμα για ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά

4.8
Rated 4.8 out of 5 stars
1,539 Reviews
Κανονική τιμή €17,95
Free shipping SHIPS SAME OR NEXT DAY
Money back guarantee 90 DAY RETURNS
 • Formulated with Coconut Oil, Shea Butter, pure essential oils and bio-based ingredients that perfectly balance the PH in hair
 • Restores softness and shine with moisturizing Coconut Oil and Shea Butter for less damage, breakage, and hair loss over time
 • Free of parabens, phthalates, silicones, sulfates, & artificial fragrance
 • Reduces single-use plastic: saves two bottles of liquid shampoo/conditioner
 • PH balanced and safe for color-treated hair
 • Made in the USA with quality ingredients
 • 4OCEAN CERTIFIED: For every shampoo or conditioner bar, 4ocean pulls the equivalent of one shampoo bottle’s worth of plastic from the world's oceans, rivers, and coastlines

How to achieve salon-quality results:

Post-shampoo, rub bar between hands & distribute into hair or "paint" on from length to ends. Finger-comb hair to detangle. Rinse, repeat or use as a leave-in conditioner. Pro tip: Pair with our Beauty Bar Bag.

Coconut Oil

Coconut Oil locks in moisture to help deeply hydrate your strands from within and reduce breakage for stronger, shinier, healthier-looking hair.

Shea Butter

Enrich your routine with ultra-moisturizing Shea Butter to help soothe your scalp, strengthen your strands, and reduce breakage for shiny, luscious hair.

We are Leaping Bunny certified! The Leaping Bunny Logo is the only internationally recognized symbol guaranteeing consumers that no new animal tests were used in the development of any product displaying it.


4 Reasons Why Women are Switching to Coconut Oil Conditioner Bars

1. nourishing

Coconut oil has a high concentration of lauric acid that provides moisture to help nourish hair and tame frizz so you can maintain a glossy sheen and healthy texture.

2. strengthening

This reduces environmental and heat damage until you wash it out, all because a cuticle that's well saturated with moisture is more resilient to all the external impacts.

3. repairing

Research shows that using coconut oil for hair can help heal those split ends and also help prevent them from occurring.

4. vitamin rich

Coconut oil has other vitamins and fatty acids to help hair look and feel healthy and get rid of any sebum buildup.


4.8
Rated 4.8 out of 5 stars
Based on 1,539 reviews
96%would recommend this product
Customer-uploaded media carousel. Press left and right arrows to navigate. Press space or enter to open more details.
Slide 1 selected
1,539 reviews
 • EP
  Edith P.
  Verified Reviewer
  I recommend this product
  Hair Concern Damaged, Dry, Frizzy, Thinning
  Product Standouts Conditions Well, Softens Hair, Restores Shine
  Rated 5 out of 5 stars
  1 month ago
  Great conditioner

  Great conditioner, moisturized as stated, controlled the frizz and great shine, and oh so soft. This will be part of my routine.

 • K Profile picture for Kadijah
  Kadijah
  Verified Reviewer
  I recommend this product
  Hair Concern Dry, Sensitive Scalp, Itchy Scalp, Frizzy, Oily
  Product Standouts Great Ingredients, Conditions Well, Helps Detangle, Softens Hair, Restores Shine
  Rated 5 out of 5 stars
  1 month ago
  Conditioner

  I’m only trying to find good conditioner for my hair because it get really dry after I use conditioner and this conditioner was really good for my hair Especially since I have a protective hairstyle right now And I love to wash my hair when in protective hairstyle I’m loving this conditioner and I cannot wait to try more product from you guys

 • K
  Kayla
  I recommend this product
  Hair Concern Dry, Frizzy, Thinning, Sensitive Scalp
  Product Standouts Conditions Well, Restores Shine, Softens Hair, Helps Detangle
  Rated 5 out of 5 stars
  1 month ago
  Great conditioner

  This is the perfect bar for frizzy hair in the summer heat! Smells incredible and my hair has never been this moisturized

 • S
  SS
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Hair Concern Damaged, Dry, Thinning, Chemically Treated, Frizzy
  Product Standouts Great Ingredients, Restores Shine, Softens Hair, Helps Detangle, Conditions Well
  Rated 5 out of 5 stars
  1 month ago
  Coconut Conditioning Bar

  I never thought I would love this bar as much as I do!! The smell is wonderful. It leaves my hair feeling silky soft. Easy to manage.

 • EP Profile picture for Edith P.
  Edith P.
  Verified Reviewer
  I recommend this product
  Hair Concern Dry, Frizzy, Thinning, Damaged
  Product Standouts Great Ingredients, Conditions Well, Restores Shine, Softens Hair, Helps Detangle
  Rated 5 out of 5 stars
  1 month ago
  Awesome product

  Love this product, no tangle scent was great. Let my hair dry naturally and it was so soft, no frizz and the curls were loose which is what I have been trying to achieve with other products unsuccessfully. Note no mousse or gel used. Before is after and before.

 • DM Profile picture for Dawn M.facebook logo
  Dawn M.
  Verified Reviewer
  I recommend this product
  Hair Concern Frizzy, Sensitive Scalp
  Product Standouts Conditions Well, Restores Shine
  Rated 5 out of 5 stars
  1 month ago
  Super hydrating!

  This conditioner is very creamy and “paints” on well. It doesn’t detangle as well as some of the others, but it did not leave my hair weighed down. My curls felt healthy and were shiny. The smell was wonderful too. This is a good conditioner to alternate with.

 • KS
  Karrie S.
  Verified Reviewer
  I recommend this product
  Product Standouts Great Ingredients, Conditions Well, Softens Hair, Restores Shine, Helps Detangle
  Rated 5 out of 5 stars
  1 month ago
  Sooo soft

  I love this conditioner. I used both the shampoo and conditioner and my hair feels so soft. I even let my hair air dry and it's not frizzy which is usually is. I will definitely be using this all the time.

 • AR
  April R.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Hair Concern Itchy Scalp, Dry, Frizzy
  Product Standouts Great Ingredients, Restores Shine, Softens Hair, Helps Detangle, Conditions Well
  Rated 5 out of 5 stars
  2 months ago
  10/10! Best conditioner!

  I absolutely adore this conditioner! Its ultra-moisturizing formula makes detangling a breeze, and the way it defines my daughter's curls is simply stunning. What's even better is that despite my daughter's sensitive skin, she hasn't experienced any reactions to these products. It's a win-win for us – nourished hair and happy, healthy skin!

 • TB
  Teresa B.
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Hair Concern Damaged, Thinning
  Product Standouts Great Ingredients, Conditions Well, Restores Shine, Softens Hair, Helps Detangle
  Rated 5 out of 5 stars
  4 months ago
  S C

  I just washed my hair this morning and I always wash my hair twice with the shampoo and I use the deep conditioner and put the mask on top of that and rinse it in my hair is soft

 • C Profile picture for Caro
  Caro
  Verified Buyer
  I recommend this product
  Rated 5 out of 5 stars
  4 months ago
  Amazing smell and hydration!

  The bar smells amazing and when applied to wet hair you can already tell your hair is becoming softer and hydrated

Reviews LoadedReviews Added

Frequently Asked Questions

 • Depending on your hair type and how frequently you wash your hair, some people see results immediately and some people may start to see results in a few weeks.

 • Yes, but don’t just take our word for it! Check out the thousands of 5 star reviews from people of all ages using our shampoo and conditioner bars.

 • Yes! If you’re wondering which bar is right for you, tell our support team what your hair type is and we’ll steer you in the right direction.

 • Everyone’s hair is different, so expect a bit of trial and error until you find out what works best for you. Start with enough to clean from your roots and scalp to the ends of your hair. If you’re not seeing results, we recommend applying more during your wash time.

 • When you sign up for a subscription, we automatically charge your card so you can set it and forget it. You can cancel at any time.

 • When you sign up for a subscription, we automatically charge your card so you can set it and forget it. You can cancel at any time.

 • Delivery time is based on your selected shipping method at checkout. Most orders ship same day! Please allow up to 2 business days for your order to be processed. Orders are processed Monday through Friday, excluding holidays. Once your order has been shipped, a confirmation email with a carrier tracking number will be sent out. In the case of a lost package, please contact Kitsch support.

 • We recommend a subscription, so you can enjoy savings and get your products delivered right to your door with free shipping. This way, you’ll never run out!

Our Story

Founded by Wisconsin native Cassandra Thurswell at the age of 25, Kitsch is a global beauty powerhouse built on positivity and pure hard work. The brand supports its growing community with easy, elevated beauty solutions that are totally reliable, truly special, and made as sustainably as possible. Beginning in 2010 with a business plan no longer than a paragraph, Kitsch now supplies a full range of beauty favorites in over 20,000 retail locations worldwide. A prominent entrepreneur featured in Forbes and Inc., Cassandra continues to create elevated, sustainable beauty solutions for every moment of the day.